Skiss på ett färdigt golv

Skiss på ett färdigt golv

Radiellt kilsågade ek kommer att bli fint.

2018-01-17 10:55