Rope Access

Rope Access

Rope Access= Repklättra

Ett samarbete mellan klätterföretaget Apan&Yxan  ( Max Lindroth , +46 70-810 43 82,  apanochyxan@gmail.com ) och Vattentornet Arkitektkontor har startat. Max är klättrare/byggnadsvårdare/hantverkare och tillsammans kan vi göra besiktningar av svårtillgängliga ställen som torn etc och göra åtgärdsplaner innan man sätter igång byggnationerna och kan minska/ersätta/effektivisera ställningsbyggandet när man vet vad som ska/bör göras. Kontakta oss fberättar vi mer.

2022-08-17 15:27