Ombyggnad av ett annat vattentorn

Ombyggnad av ett annat vattentorn

Finns av förklarliga skäl en viss expertkunskap i hur man ska ta sig an gamla vattentorn. Detta ligger norr om Stockholm.

2022-05-27 18:47