Att komma in tidigt i ett projekt

Att komma in tidigt i ett projekt

Ibland kommer vi in så tidigt i projekten att det inte ens handlar om att skissa utan att istället lyssna och prata med tex berörda myndheter om vilka möjligheter och begränsningar som finns för det aktuella projektet.

2022-05-27 19:46