Namnteckningar

Namnteckningar

Vattentornet

På inre tornets yttersida 20 m upp i luften har människor skrivit sin namnteckning sedan över 100 år tillbaka. Den äldsta namnteckningen vi hittat är från 1903, då var Vattentornet alldeles nytt.

2016-04-03 14:15